ESA - architecten - engineers

 

“Architectuur als resultante van gevoelsmatige, ruimtelijke en technische noden. Functionerende architectuur, haalbare oplossingen, realisaties waarvan men kan blijven houden en die binnen de afgesproken budgetten blijven.

Voor dergelijke aanpak is een multidisciplinaire benadering een must. De innovaties, ontwikkelingen en regelgeving binnen de bouwsector zijn dermate complex geworden, dat de architect genoodzaakt is zich voor elk niet-alledaags bouwproject van bij het voorontwerp te laten omringen door specialisten op het vlak van stabiliteit, bouwfysica, technieken, afwerking, uitrusting, …”

Deze overwegingen waren in 1993 de basis waarop de drie toenmalige stichters van bvba E.S.A. te St. Truiden hun studiebureau wensten op en uit te bouwen: Engineering - Survey - Architecture.

Inmiddels is het oorspronkelijke team aangevuld met architecten, interieurontwerpers, ingenieurs en designers tot een groep die middelgrote en grote projecten vlot kan ontwerpen. 

Binnen E.S.A. wordt er zoveel mogelijk in teamverband gewerkt waarbij de verschillende disciplines zorgen voor een eigen benadering wat bijdraagt tot een globale en brede kijk op de bouwproblematiek. De ontwerpen, zowel de architecturale als de technische ontwerpen, worden met andere woorden opgebouwd op basis van discussie tussen de verschillende leden van het team.