Architectuur

Op het vlak van architectuuropdrachten heeft ESA reeds een uitgebreide ervaring opgedaan. Er werden projecten gerealiseerd in utiliteitsbouw, openbare gebouwen, verzorgingsinstellingen, woningbouw, kantoren ...Ook op gebied van wetgeving op de overheidsopdrachten is de nodige expertise in huis. 

Uitgaande van het programma (wensen, eisen en budget) van de bouwheer en de eigenheden van de site wordt er gezocht naar de best passende ruimtelijke en budgettair haalbare oplossing.

Tijdens het ontwerpproces wordt er veelvuldig gecommuniceerd met de bouwheer om op een functionele en vlotte manier tot een goed resultaat te komen.

Bij het uitwerken van het ontwerp wordt van in het begin rekening gehouden met functionele, vormelijk en bouwtechnische aspecten van het gebouw (stabiliteit, installaties, bouwfysica). Dit is inherent aan de werkwijze van het ontwerpteam binnen ESA dat bestaat uit architecten en ingenieurs die samen het concept bepalen.

De aanbestedingsdossiers en detailbudgetteringen worden uitgewerkt in samenwerking tussen de architecten en ingenieurs van het bureau, of indien gewenst met externe ingenieurs.

De werf wordt opgevolgd door één projectverantwoordelijke die rapporteert aan de bouwheer en eventueel bijgestaan wordt door de vakingenieurs.