Engineering

STABILITEIT

ESA maakt stabiliteitstudies zowel voor haar eigen totaalprojecten als voor externe klanten. Bij de ontwerpen wordt gezocht naar de beste oplossing, zowel budgettair als kwalitatief. Met deze aanpak heeft ESA door de jaren een vast cliënteel voor stabiliteitstudies opgebouwd.

TECHNIEKEN

ESA ontwerpt de technische installaties van gebouwen in het kader van een totaalopdracht of in samenwerking met externe architecten en/of andere studiebureaus.

Onder technische installaties van een gebouw verstaan wij:

 • HVAC (gaande van traditionele verwarming tot full airconditioning)
 • sanitaire installaties
 • elektriciteit (sterk- en zwakstroom)
 • datatransmissie
 • beveiliging

Naast de gangbare uitrusting van gebouwen heeft ESA ook ervaring met :

 • koelinstallaties voor slachthuizen en fruit.
 • waterzuivering
 • transportsystemen
 • grootkeukens
 • alternatieve energieën

PROJECTBEGELEIDING:

Op gebied van projectbegeleiding worden er bij ESA volgende diensten geleverd aan overheden, bedrijven en particulieren:

- adviesverlening

 • adviesverlening bij het opstellen van bouwprogramma's
 • zoeken naar geschikte bouwterreinen
 • haalbaarheidsstudies (stedenbouwkundig, technisch, financieel)
 • technisch advies

- begeleiding van projecten

 • optreden als technisch en budget controller voor de bouwheer bij grote of technisch moeilijke projecten, van ontwerpfase tot definitieve oplevering.

VEILIGHEIDSCOORDINATIE:

Om totaaloplossingen te kunnen bieden en omdat er vraag was van een aantal cliënten heeft ESA een afdeling veiligheidscoördinatie opgericht.

Na vele jaren actief te zijn in de bouw hebben wij geleerd dat flexibiliteit en accuraatheid belangrijke troeven zijn. Dit is zeker waar betreffende veiligheid omdat de consequenties een menselijk karakter hebben.

ESA beschikt over één ingenieur die een bijkomende opleiding Preventieadviseur Niveau 1 gevolgd heeft en die over de nodige kennis en ervaring beschikt om een meerwaarde te geven op het gebied van veiligheid.

Alhoewel veiligheidscoördinatie een nieuw domein is, heeft ESA al een referentielijst opgebouwd. Dit zowel voor grote als voor kleine projecten en zowel in nieuwbouw als bij restauratie.