De Kleine Markt

Residentie Kleine Markt maakt deel uit van het totaalproject Stayen. Het totaal vormt één geheel met het aangrenzende voetbalstadion van stvv.
De samenwerking tussen de verschillende partners gaat verder dan het afstemmen van de architectuur. Het plein en de ondergrondse parking worden als een geheel beschouwd zonder rekening te houden met de perceelsgrenzen zodat de oppervlaktes geoptimaliseerd kunnen worden wat voor alle partijen een win situatie creëert.

Het ondergronds parkeren beantwoordt aan diverse behoeften. De te bouwen commerciële ruimten creëren bijkomende werkgelegenheid en bijgevolg vraag naar parking gedurende de kantooruren. Het aansluitend parkeren en winkelen is een hedendaagse vereiste voor de bezoeker. De bewoners van de appartementsgebouwen beschikken over een voorbehouden verdieping. Gezien de voetbalwedstrijden meestal buiten de openingsuren van de handelaars vallen, is dit totaalconcept inzake parkeren geschikt om zulke piekmomenten op te vangen, zonder de bewoners te belasten.

De architecturale vormgeving is enerzijds een symbiose van het stedelijke landschap bij het binnenrijden van de stad. Anderzijds stellen de volumes zich op als de schaduw van het imponerende voetbalstadion dat een ankerpunt van de stad Sint-Truiden dient te blijven. Een bescheiden architectuur die blijk geeft van soberheid, doorbroken door een spannende ritmiek en elegante materiaalkeuzes om de achtergrond van het voetbalgegeven waardig te zijn en de concurrentie hiermee uit de weg lijkt te gaan.
De appartementen werden lichtjes van het plein weggeschoven om het plein niet te domineren, doch voldoende aanwezig te blijven om een sterke pleinwand te vormen.