OCMW Sint-Truiden

Het uitgangspunt in het ontwerp was het behoud van de oorspronkelijke kantelen muur en toegangspoort aan de zijde van de Cartuyvelstraat.
Het gebouw achter deze geklasseerde gevel werd afgebroken en vervangen door een lichte constructie zodoende dat de massiviteit van de bestaande muur langs de Veser niet werd aangetast.
Het creëren van smalle ramen (schietgaten) in de massieve muur voorzag de kantoren van natuurlijk licht en behield het gesloten karakter.
Het openwerken van de poort aan Veser zijde verschaft de ontvangstruimte een mooi zicht op het groen van de Veser.
De gevel aan binnenkoer zijde, is transparant van opvatting doch er werd rekening gehouden met de privacy van de werknemers en de bezoekers.
De kantoren en gespreksruimten zijn losse elementen die in de ruimte staan waardoor het effect van een lange gang met aan weerszijde deuren komt te vervallen. Er wordt alzo een speelsheid gecreëerd die tevens mede zorgt voor private en semi-private zones.